Covid-19 un Dijital Pazarlamaya Etkisi
04 Şubat 2021

Covid-19 un Dijital Pazarlamaya Etkisi

Covid-19 Sonrası Dijital Pazarlamanın Geleceği

Dijital pazarlama, internet ve diğer ilgili dijital platformların kullanılmasıyla pazarlama plan ve stratejilerinin uygulanması olarak ifade edilebilir. Hedef kitleye çeşitli dijital medya kanalları ve platformları üzerinden bağlanmak için öncelikle internete dayanan bir pazarlama yaklaşımı olarak tanımlanabilir.

Başka bir deyişle, dijital pazarlamanın, ürünleri ve hizmetleri tanıtmak için bilgisayarlar, cep telefonları, web siteleri, sosyal medya platformları, uygulama yazılımları, e-posta ve diğer platformlar gibi internet ve dijital teknolojileri kullanan bir pazarlama dalı olduğunu söyleyebiliriz.

Dijital pazarlama kapsamında, pazarlamacılar müşterilere ulaşmak için internet, mobil cihazlar, e-postalar, sosyal medya, arama motoru, video akış platformları ve benzeri diğer kanalları kullanır. Ancak, dijital pazarlama tamamen farklı ve yeni bir çaba olarak görülmelidir. Müşterilere yeni ve farklı yaklaşım, bağlantı ve anlayış yolları gerektiren bir çabadır. Yani dijital pazarlamanın hedefe özel bir konumlandırmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. 

Bu durum, markaların ve pazarlamacıların çeşitli faktörlere dayalı olarak belirli bir müşteri segmentini hedefleyebileceği ve bu tür müşteri altyapısıyla bağlantı kurmak için mükemmel bir kanal ortamını belirleyebileceği anlamına gelir. Geleneksel pazarlama tekniklerinin aksine, dijital pazarlama da doğası gereği etkileşimlidir. Twitter, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal medya platformları ve Chatbot gibi yapay zeka destekli teknolojiler, pazarlamayı müşteri geri bildirimleriyle birleştirir ve şirket ile müşteri arasında etkileşimli, iki yönlü iletişim sağlar. Dijital platformda reklam, doğası gereği çok esnektir ve buna göre çeşitli müşterilerin ihtiyaç ve gereksinimlerine göre uyarlanabilir, özelleştirilebilir ve çeşitli ekran boyutlarına göre optimize edilebilir. Böylece geleneksel reklam tekniklerinin dezavantajını ortadan kaldırır.

1990'larda ve 2000'lerde dijital pazarlamanın gelişimi, markaların ve pazarlamacıların pazarlama planlarını ve stratejilerini uygulamak için teknolojiyi kullanma şeklini değiştirdi. Son zamanlarda, dijital pazarlama daha yaygın hale geldi. Dijital Pazarlama istikrarlı bir hızla büyürken, Covid-19 salgını, insanları eve kilitleyerek, dijital platformlar, dijital medya ve dijital içeriğe doğru hızlı bir davranış değişikliğine itti. Covid-19 salgını, dijital pazarlamaya olan ilgiyi beklenmedik bir şekilde arttırdı.

Covid-19'un Dijital Pazarlama Üzerindeki Etkileri

Covid-19'un yaygınlaşması, saha içi pazarlama faaliyetleri üzerinde ciddi bir olumsuz etkiye neden oldu. Ancak, insanlar beklenenden daha hızlı dijital ortamlara geçtikçe bu durum, dijital pazarlamanın kapılarını açtı. 

Sosyal Medya Etkileşimi & Sosyal Medya Pazarlamasındaki Artış 

Covid-19 salgını sonucu evden çalışma nedeniyle, insanların sosyal medyada harcadığı oldukça boş zamanları bulunuyor. Bu durum, pazarlamacılara Facebook, Twitter, Instagram gibi çeşitli sosyal medya platformları aracılığıyla müşterilerinden yararlanma ve onlarla daha iyi bağlantı kurma fırsatı sunuyor.

KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) Beklentilerinden Yaşam Boyu Değere Geçiş

Dijital pazarlama, normalde dijital pazarlama kampanyalarının etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için analitiklere ve KPI’lara dayanır. Ancak Corona Virüsü salgını, KPI'ların önemini ve vurgusunu değersizleştirdi ve “Müşteri Yaşam Boyu Değeri”nin önemini artırdı.

Video ve Mikro Video İçeriğine Artan Talep

Reliance Jio'nun öncülük ettiği internet devrimi, interneti daha ucuz hale getirirken, Covid-19'un gelişi insanları harcayacak boş zamanları için o kadar özgür kıldı ki, YouTube gibi video yayın platformlarındaki video içeriklerine olan talep muazzam bir şekilde arttı. Benzer şekilde, mikro video içerik platformlarına olan talep de büyük bir artış gösterdi. Bu durum, pazarlamacılara, ürünlerinin ve hizmetlerinin reklamını yapmak ve tanıtmak için “Video” ve “Mikro Video” içeriklerine yatırım yapma fırsatı sağladı.

AI (Yapay Zeka) Destekli Chatbot Platformlarına Önem Artışı

Karantina sırasında insanların büyük bir kısmı evden çalışıyor durumdayken ve online aktiviteleri artarken, şirketler önceden programlanmış bir sohbet odası aracılığıyla müşterilere gerekli yardımı sağlayacak AI (Yapay Zeka) destekli Chatbot platformlarını benimsedi. Müşterilerin bu platformları kullanması da beklenmedik bir şekilde arttı. Sonuç olarak Chatbot platformları müşteriler için sanal bir asistan haline geldi.

Deneyimsel Pazarlamanın Önemi 

İnsanlar bu kilitlenme döneminde online olarak daha fazla zaman geçirdikçe, pazarlamacılar müşterilerin online deneyimini çekici hale getirmeye önem vermelidir; aksi takdirde, web sayfası, açılış sayfası veya sanal ortam müşteriye iyi bir deneyim sağlamazsa, müşterinin kısa sürede sıkılma olasılığı vardır. Bu nedenle, pazarlamacılar, müşterilerin web sitesini, açılış sayfalarını ziyaret ettiklerinde ve web seminerine (webinar) katıldıklarında online olarak keyifli bir deneyim yaşamalarına önem veriyor.

OTT Platformalarına Talep Artışı

Covid-19 kilitlenme döneminde, Netflix ve Amazon Prime gibi OTT platformlarına yönelik talep ve izleyici sayısında bir artış görüldü. OTT platformlarına olan talebin artması, dijital pazarlamacıya ürünlerini ve hizmetlerini bu platformlar aracılığıyla tanıtma ve pazarlama fırsatı sunuyor.

Müşteriler Arasında Artan Ürün Araştırması 

Son birkaç aydır insanlar online ürün ve hizmetlere yöneldiler. Bu durum, markaları ve pazarlamacıları, online itibarlarını etkili bir şekilde yönetmeye, müşterileri detaylı incelemelerine, onların taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vererek olası tepkileri önlemeye zorluyor.

Covid-19 Sonrası Dijital Pazarlama’nın Geleceği

Hiç şüphe yok ki, Covid-19'un dijital pazarlama üzerindeki etkisi oldukça olumlu. Ancak gelecekte Covid döneminden sonra pazarlamacıların Covid döneminde elde ettikleri müşteri altyapısını korumak için mevcut dijital fırsatları sürdürmesi hatta iyileştirmesi gerekiyor.

Sosyal Medyada Sorumluluk Sahibi Olmak

Şirketler, çeşitli sosyal medya platformlarında büyük miktarda müşteri ile bağlılık kazanmış olsalar da, gelecekte firmalar bu bağlılığı sürdürmek zorunda olacaklar.

Online İtibarın Korunması 

Müşterilerin online olarak zaman harcamalarının artması ve sosyal medya etkinliklerindeki artışla birlikte, markalar veya şirketler tarafından yapılan herhangi bir hata, olumsuz bilgilerin daha hızlı yaygınlaşmasına ve ciddi tepkilere yol açabilir. Bu nedenle, online itibarın sürdürülmesi çok zor ve gerekli olacaktır.

Web Sitesi Trafiğini Yönetmek

İnsanlar normal yaşam tarzlarına ve rutinlerine geri döndükçe, pazarlamacıların önündeki zorluk, web sitelerinde ve açılış sayfalarında aynı miktarda ve kaliteli web trafiği elde etmek olacaktır. Pazarlamacılar, web trafiğini yönetmek ve sürdürmek için Covid sonrası da ilgi çekici dijital içerik ve sanal ortam oluşturmaya devam etmelidir.

AI (Yapay Zeka) Destekli Chatbot Platformlarına Yatırım 

Kilitlenme süresi boyunca yapay zeka destekli Chatbot kullanımı arttı. Müşterilerin de bu platformları faydalı bir hizmet olarak bulması, kullanıcı arayüzünün (UI) ve kullanıcı deneyiminin (UX) kaliteli olmasını sağlıyor. Çok teknik sorun olmadığından emin olarak, gelecekte pazarlamacılar, bu tür AI (yapay zeka) destekli teknolojiye daha fazla yatırım yapmalılar. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki dijital, tüm şirketlerin kalbinde yer alıyor. Dijital pazarlama, pandemi döneminde pazarlama stratejilerini uygulamak için markaların ve pazarlamacıların ellerinde önemli bir araçtır. Genel olarak pazarlama alanı büyük ölçüde etkilenirken, dijital pazarlama dalı muazzam bir artış gösterdi. Covid19, dijital pazarlamayı hızlandırdı ve dijital pazarlama faaliyetlerinin daha da geliştirilmesinin yolunu açtı.