IoT Çözümlerinin Sağlık Sektörüne Etkisi
28 Aralık 2020

IoT Çözümlerinin Sağlık Sektörüne Etkisi

IoT Çözümleri Sağlık Sektöründe Nasıl Bir Dönüşüm Yaratıyor?

Teknoloji her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de büyük bir dönüşüme öncülük ediyor. Yapay zeka uygulamalarından IoT çözümlerine kadar pek çok teknolojiyi hizmet alanlarına entegre eden sağlık sektörü günden güne gelişiyor ve kendini yeniliyor. 

Nesnelerin İnterneti de yepyeni uygulama alanlarıyla sağlık sektöründeki hizmet alanlarını pratik ve kolayca takip edilebilir hale getiriyor. Büyük veri (big data) takibine ve depolamasına olanak sağlayan IoT teknolojisi hizmetlerin takibi ve yönetiminde önemli rol oynuyor. IoT etkisiyle sağlık sektöründeki hizmet süreçleri kolaylaşıyor, hata payları minimuma inerken iş verimliliği de artıyor. 
 

Tıbbi Süreçlerin Doğru ve Hatasız Yönetilmesine Yardımcı Oluyor

IoT teknolojisi tıbbi tedarik zinciri yönetim süreçlerinin doğru ve hatasız bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Aşı ve antiserum soğuk zincir takibinden hasta ve stok takibine kadar pek çok hizmet sürecine özel olarak topladığı veriler doğrultusunda ve anlık bildirimlerin yardımıyla tıbbi süreç yönetiminin kontrol edilebilirliğini artırıyor. Güçlü teknoloji alt yapısıyla hata payını minimuma indirerek doğru bilgi akışı sağlıyor. Bu da hizmet süreçlerinin daha verimli bir şekilde ilerlemesine olanak sağlıyor.

Veri Toplama ve Raporlama Desteği Sağlıyor 

Nesnelerin İnterneti teknolojisi, tıbbi süreçlerde ölçülmesi ve takip edilmesi gereken tüm değerlerin, tek merkezde toplanmasını, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayan çözümler sunuyor. Gerçek zamanlı veri takibi ve depolama şansı sunan bu uygulamalar hizmet süreçlerinin raporlanmasını sağlarken bu veriler doğrultusunda ilgili yetkililere analiz yapabilme şansı sunuyor.

Örneğin; aşı takip sistemleri aşı veya antiserum gibi soğuk zincir bileşenlerinin bulunduğu dolaplarda ölçülmesi ve takip edilmesi gereken tüm değerlerin, tek merkezde toplanmasını, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayan bir çözüm sunuyor.
 

Hastane odasında teknoloji ağı


Anlık Hasta Konumunu Takip Ederek Hasta Yönetimini Kolaylaştırıyor

IoT çözümleri sağlık sektöründe hasta yönetimine de önemli bir fayda sağlıyor. Özellikle bakıma ihtiyaç duyan, yeni doğan bebek hastalar ya da adli vakalar dahilinde gözetilen hastalar gibi yakın takip ve kontrol gerektiren özel durumlar için anlık yönetim şansı sunuyor. Bu teknoloji ile geliştirilen uygulamalar hastaların anlık olarak konumlarını belirliyor, konum verilerini depoluyor ve tüm bu veriler tek bir merkez üzerinden kontrol edilebiliyor. 

Bu durum da hem yoğunluk sırasında doğacak hata risklerini azaltıyor hem de bir yandan hastane personeli açısından zaman ve enerji kaybını da önlemiş oluyor. Tek bir sistem üzerinden tüm hasta verilerinin anlık olarak takip edilebilme fırsatı sunan IoT çözümleri tüm süreci daha sistematik ve yönetilebilir hale getiriyor.
 

Stok ve Envanterler için Merkezi Kontrol ve Takip Sistemleri Sunuyor

Tıbbi tedarik süreçlerine fayda sağlayan IoT çözümleri envanter ve stok yönetimini de kolaylaştırıyor. Hastane içinde aktif olarak kullanılan hareketli envanterin takibinden demirbaş ve stok takibine kadar tıbbi süreçlere dahil olan pek çok ürün ve aracın yönetim sürecini pratik hale getiriyor. Depo giriş çıkışlarının kontrolünden demirbaş sayımına kadar birçok uygulamanın aktif etiket kullanımlarıyla kolayca takip edilmesini sağlıyor. 

Sağlık sektöründeki hizmet süreçlerini kolaylaştıracak, iş verimliliğini artıracak çözümler, nesnelerin interneti teknolojisiyle hayata geçiyor. Biz de IoT çözümlerimizle pek çok sektöre olduğu gibi sağlık sektörüne de fayda sağlamak için çalışıyor, üretiyor, geliştiriyoruz.

Ankaref’in sağlık sektörüne yönelik çözümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://ankaref.com/cozumler/saglik-sektoru