ANKAREF sağlık sektöründe, aktif ve pasif RFID (Radyo Frekansı ile Kimliklendirme) tabanlı donanımlarla hibrit yapıda kullanımı sağlayan IoT teknolojisiyle, tüm tıbbi tedarik zinciri yönetim süreçlerinin doğru ve hatasız bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Hastane içerisinde etki alanı sınırlı süreçlerde kullanılan pasif RFID çözümlerinin yanı sıra, saha deneyimleri ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2011’de yayınlanan “Yüksek Frekanslı (100Khz - 300Ghz) Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalma İle İlgili Biyolojik Etkiler ve Sağlık Sonuçları Raporu”na göre 433MHz aktif RFID teknolojisi ile çözümler üretilmektedir.

ANKAREF Sağlık Çözümleri:

 • Aşı ve Antiserum Soğuk Zincir Takip Sistemi

 • Hasta Takip Sistemi
 • Personel Yönetim Sistemi
 • Hareketli Tıbbi Envanter Takip Sistemi

 • Demirbaş Takip ve Yönetimi
 • Hastane Tekstil Yönetimi
 • Merkezi Stok Takip Sistemi

Aşı ve Antiserum Soğuk Zincir Takip Sistemi (ATS)

Aşı Takip Sistemi (ATS), aşı, antiserum ve ilaç gibi soğuk zincir bileşenlerinin bulunduğu dolaplarda ölçülmesi ve takip edilmesi gereken tüm değerlerin, tek merkezde toplanmasını, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayan bir çözümdür.

Özellikler:

 • SBT bandına uygun 433Mhz frekansında aktif okuyucu ve sensör kullanımı
 • Aşı, antiserum ve ilaç gibi bileşenlerin bulunduğu dolapların sıcaklık takibi
 • Referans sıcaklık değerleri dışına çıkıldığında alarm üretme ve ilgili yöneticileri SMS ile bilgilendirme
 • Soğuk zinciri kırılmış bileşenlerin kullanılmasını önleme
 • HBYS ve kurumsal uygulamalar ile entegrasyon

Hasta Takip Sistemi

Hasta Takip Sistemi, aktif RFID teknolojisi ile yeni doğan, özel bakım gerektiren ve adli vaka hastalarının anlık konum takibini ve konum yönetimini sağlayan bir çözümdür.

Özellikler:

 • SBT bandına uygun 433Mhz frekansında aktif RFID etiket ile hasta takibi
 • Takip edilen hasta, ile görevli hemşire ve anne/yakın eşleşmesi sayesinde üst düzey güvenlik
 • Eşleşmemiş hastanın tek başına, tanımlanan lokasyon dışına çıkmasını engelleme
 • Kimliklendirme kontrolü ile hasta karışıklığını engelleme
 • HBYS, CCTV ve kurumsal uygulamalar ile entegrasyon

Personel Yönetim Sistemi

Hastane içerisinde takibi yapılmak istenen ilgili personelin, etkin ve hatasız bir şekilde takibinin ve yönetiminin gerçekleştirilmesini sağlayan çözümdür.

Özellikler:

 • Anlık konum izlemeyi sağlayan aktif RFID etiketler ile personel takibi
 • Panik butonu ile yardım çağrı olanağı
 • HBYS, hastane acil kod sistemleri, güvenlik sistemleri, CCTV entegrasyonu
 • Rota kontrolü ve gelen talebe müdahale süresi ölçümü
 • HBYS, CCTV ve kurumsal uygulamalar ile entegrasyon

Hareketli Tıbbi Envanter Takip Sistemi

Hareketli Tıbbi Envanter Takip Sistemi, hasta yatağı, EKG cihazı, defibrilator gibi hastane içinde dolaşım halinde bulunan hareketli envanterin takibinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir çözümdür.

Özellikler:

 • SBT bandına uygun 433Mhz frekansında aktif RFID etiket kullanımı
 • Hareketli tıbbi envanterlerin aktif RFID etiketler ile anlık lokasyon takibi
 • Cihaz bazlı lokasyon araması yapabilme olanağı
 • Lokasyon bazlı tarihçe raporlama olanağı
 • Tıbbi envanter bazlı geçmiş hareket raporlama olanağı
 • HBYS, CCTV ve kurumsal uygulamalar ile entegrasyon

Demirbaş Takip ve Yönetimi

Demirbaş Takip ve Yönetimi çözümü, hastanede bulunan demirbaşların, özelliklerine göre belirlenen UHF RFID etiketlerle tekil olarak kimliklendirip, etkin bir şekilde yönetimini sağlayan bir çözümdür.

Özellikler:

 • Lokasyon, kat, bina ve birim bazlı demirbaş sayımı
 • Bulunamayan demirbaşların arama/bulma fonksiyonu ile bulunması
 • Verimli demirbaş yönetimi ile maliyet avantajı
 • Etkin zimmet yönetimi ve kolay raporlama
 • HBYS ve kurumsal uygulamalar ile entegrasyon

Hastane Tekstil Yönetimi

Hastane tekstil Yönetimi, hastane tekstilinin yıkanabilir UHF RFID etiketler ile kimliklendirilip, etkin bir şekilde takibini ve yönetimini sağlayan bir çözümdür.

Özellikler:

 • Tekstil yıkama sayısının tespiti
 • Tekstil yıkama, kullanıma hazır durum bilgisinin ve süreç zaman bilgisinin tespiti
 • Yıkama, sıcaklık ve kimyasallara dayanıklı etiket kullanımı
 • Kapı geçiş veya konveyör uyumlu takip sistemi
 • HBYS ve kurumsal uygulamalar ile entegrasyon

Merkezi Stok Takip Sistemi

Merkezi Stok Takip Sistemi, barkod, karekod ve UHF RFID ile stok yönetiminin ve depo giriş/çıkışlarının otomatik olarak kontrolünü sağlayan bir çözümdür.

Özellikler:

 • Depo sayımlarının hızlı ve güvenilir yapılması
 • Merkezi olarak farklı lokasyonlardaki depoların anlık izlenmesi ve takibi
 • Depo çıkışından itibaren kullanılabilecek KANBAN sistemlerine altyapı hazırlaması
 • HBYS veya kurumsal uygulamalar ile entegrasyon


SİZİ ARAYALIM