ANKAREF savunma sektöründe, sahadan topladığı verileri güvenli şekilde tutarak, veriye sadece yetkili kişilerin ulaşmasını sağlayan, standart dışı durumlarda alarm üreten bütünleşik yapıda sistemler ile IoT teknolojisini ileri düzeyde kullanan çözümler sunmaktadır.

 • RFID Tabanlı Teçhizat, Mühimmat, Silah Takip Sistemi (TMSREF)

 • Akıllı Depo Yönetimi Çözümü
 • Lojistik Takip Çözümleri
 • Gerçek Zamanlı Ziyaretçi Lokasyon Takip Sistemi

 • Askeri Kargo Takibi
 • Ortam Değerleri İzleme Çözümü
 • Soğuk Zincir Takibi
 • Demirbaş Takip Sistemi

RFID Tabanlı Teçhizat, Mühimmat, Silah Takip Sistemi (TMSREF)

Teçhizat, Mühimmat, Silah Takip Sistemi (Tmsref), silah depolarının ve silahlıkların, RFID (Radyo Frekansı ile Kimliklendirme) entegre yazılım ve donanımlar kullanılarak giriş/çıkış kontrolü yapılması, kişi/silah eşleşmesinin sağlanması, anlık izleme ve yetkisiz işlemlerde alarm üretme gibi önemli fonksiyonları içeren bir çözümdür.

Özellikler:

 • Canlı mazgal izleme modülü
 • Canlı tabancalık izleme modülü
 • Giriş/çıkış yetkilendirme modülü
 • Arama,bulma ve sayım modülü
 • UHF RFID el terminali
 • Akıllı kilit

 • RFID masa kiti
 • Mobil RFID kit
 • Silah okuma noktası
 • Biyometrik okuyucu
 • Canlı mazgal izleme sistemi
 • Canlı tabancalık izleme sistemi

Akıllı Depo Yönetimi Çözümü

Akıllı Depo Yönetimi, ERP sistemleriyle entegre çalışan, depo verimliliğini arttıran, lojistik ve işçi maliyetlerini azaltan bir çözümdür. Mal kabul, istifleme, dağıtım ve sevkiyat operasyonlarında geleneksel barkod sistemiyle malzemeler teker teker okutma şeklinde yapılırken, Akıllı Depo Yönetimi çözümü sayesinde UHF RFID etiketler ve RFID teknolojisi ile birlikte mobil cihaz ve geçiş sistemleri sayesinde tek seferde tanımlanabilir. İhtiyaca göre seçilen pasif veya aktif RFID etiketler ile malzemeler anlık olarak da izlenebilir.

Özellikler:

 • Depo giriş/çıkış işlemlerinin hızlı ve hatasız yapılması
 • İlk giren ilk çıkar (FIFO) kuralına göre sevkiyatın planlanması
 • Ürün bakım süreçlerinin anlık izlenmesi
 • Tek merkezden anlık olarak tüm depoların izlenebilmesi

Lojistik Takip Çözümleri

Lojistik Takip Çözümleri, sahada yürütülmekte olan lojistik operasyonların, depolama ve sevkiyat aşamaları, depo kabul, depo çıkış, sevk edilecek lokasyonun doğrulanması, güncel stok durumu, arama/bulma ve sayım gibi işlemlerin RFID donanımlar ve entegre yazılımlar kullanılarak kolay ve güvenilir bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Özellikler:

 • Fiziksel veri ile dijital verinin anlık olarak doğrulanması
 • Sisteme elle veri girişinin ortadan kaldırılması
 • Yetkisiz işlemlerde alarm üretilerek bilgilendirme yapılması
 • Tek merkezden anlık olarak tüm sistemlerin izlenebilmesi
 • Karar destek sistemlerine anlık veri sağlanması
 • Kurumsal uygulamalar ile entegrasyon

Gerçek Zamanlı Ziyaretçi Lokasyon Takip Sistemi

Gerçek Zamanlı Ziyaretçi Lokasyon Takip Sistemi, kuruma belli bir amaç için giriş yapan ziyaretçilerin bina içinde anlık olarak kroki üzerinde izlenmesi sağlayan bir çözümdür. Giriş yapan ziyaretçiye batarya destekli bir beacon cihazı verilir, amacı doğrultusunda bina içinde gitmesi gereken rota belirlenir ve rotanın dışında bir noktada tespit edilmesi halinde sistem tarafından alarm üretilir.

Özellikler:

 • Ziyaretçinin izni olmayan alanlara giriş/çıkışının önlenmesi
 • İzinsiz bir işlem gerçekleşmesi durumunda güvenlik görevlilerine alarm verilmesi
 • Ziyaretçilerin anlık olarak kroki üzerinde izlenmesi ile refakatçi ihtiyacının ortadan kaldırılması
 • Acil durumlarda ‘acil butonu’ ile gerekli kişilere uyarı verilmesi

Askeri Kargo Takibi

Askeri Kargo Takibi, sahadaki kara ve hava araçları ile nakliyesi yapılan her çeşit malzemenin, kimliklendirme teknolojileri sayesinde anlık olarak takip eden bir çözümdür. Düşük maliyetli UHF RFID etiketlerin de kullanıldığı bu çözümde, RFID mobil cihaz ve RFID kapı geçiş sistemleriyle gelen/giden kargo takibi, doğru kargo/araç eşleşmesi gibi önemli işlemlerde yetkisiz işlem bildirimi fonksiyonları sayesinde ciddi bir işgücü ve zaman tasarrufu sağlar.

Özellikler:

 • Doğru kargonun doğru araç ile yola çıkması
 • RFID ile sayım ve arama/bulma işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması
 • Sevk emirleri ile sevk edilen ürünün anlık olarak kontrol edilmesi
 • Hatalı işlemlerin önüne geçilerek tasarrufun sağlanması

Ortam Değerleri İzleme Çözümü

Ortam Değerleri İzleme Çözümü, sıcaklık, nem, hava kalitesi, duman, titreşim, hareket gibi sensörler kullanılarak ortam değerleri anlık olarak izler ve bu değerlerin belirlenen referans değerlerinin dışına çıkması durumunda yetkili kişilere SMS, e-mail veya sesli alarm ile uyarı gönderilerek olumsuz durumlara anında müdahale edilmesi sağlar.

Özellikler:

 • Süresi geçen veya doğru koşullarda saklanmayan gıdalarla ilgili anında bilgilendirme yapılması
 • İstenmeyen bir durum oluştuğunda anlık olarak haber alınması
 • Teknolojinin kullanılarak personel sağlığını riske atan durumların önlenmesi

Soğuk Zincir Takibi

Soğuk Zincir Takibi, kolay bozulan gıdaların, tüm ilaç ve aşıların, depolama ortamında, sevk sırasında ve gittiği lokasyonda tazeliğinin takip edilmesi sağlayan bir çözümdür. Sevk edilen ürünlerin nakliye boyunca ısı ölçümü yapılır ve ürün istenmeyen bir duruma maruz kalması halinde alarm üretilerek soğuk zincirin korunması garanti altına alınır.

Özellikler:

 • SBT bandına uygun 433Mhz frekansında aktif RFID sensörler ile soğuk zincirin takip edilmesi
 • Aşı, antiserum, kan ve ilaç gibi bileşenlerin bulunduğu dolapların sıcaklığının takip edilmesi
 • Referans sıcaklık değerleri dışına çıkıldığında alarm üretme ve ilgili yöneticilere SMS gönderilmesi
 • Soğuk zinciri kırılmış bileşenlerin kullanılmasının önlenmesi

Demirbaş Takip Sistemi

Demirbaş Takip Sistemi ile kurum içi demirbaşların tipine uygun RFID etiketler (metal yüzey, metal olmayan yüzey vb.) seçilerek demirbaşlar kimliklendirilir. Bu sayede demirbaşların lokasyon ve kişi bazlı sayımı, arama/bulma, zimmet değişikliği işlemlerinin hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Özellikler:

 • Gerçek zamanlı demirbaş sayımı yapılması
 • 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun işletilmesi
 • RFID ile hızlı ve hatasız sayım yapılması
 • Tek merkezden yönetiminin yapılması
 • Anlık olarak zimmet değişikliğinin yapılması


SİZİ ARAYALIM