Özgür Güler BAYKAL
İş Direktörü ve Satış Geliştirme

Hacettepe İnşaat Bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine 2002 yılında Ekspa Bilgisayar A.Ş. satış departmanında başlayan Baykal, sırasıyla Servus Bilgisayar A.Ş., Teknoser Bilgisayar A.Ş. ve LST Yazılım şirketlerinde farklı görevlerde çalıştı. 2015 yılında Kıdemli Satış Yöneticisi pozisyonunda Ankaref ailesine katıldı. 2018 yılından itibaren Ankaref Ankara ofisinde Satış ve İş Geliştirme birimde İş Direktörü görevini üstlenen Baykal, 1 çocuk annesidir.
Cüneyt ÇOLAK
İş Direktörü, İdari ve Mali İşler

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan Çolak, kariyerine 1999 yılında OPAN A.Ş.’ de başlamıştır. 6 yıl süresince Opan A.Ş.’nde Muhasebe ve Finans departmanında görev almış, 2005 yılından itibaren Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.’nde Muhasebe ve Finans departmanında kariyerine devam etmiştir. Ankaref ailesine 2015 yılında katılan Çolak 2018 yılından itibaren İdari ve Mali İşlerden sorumlu İş Direktörü görevini üstlenmiştir. 2017 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ünvanını alan Çolak evli ve 1 çocuk babasıdır.
Murat YAVUZ
İş Direktörü, Yazılım Tasarım ve Geliştirme

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini 2004 yılında tamamlayan Yavuz kariyerine akademisyen olarak Atatürk Üniversitesinde başlamıştır. Akademik çalışmalarını yazılım geliştirme alanında gerçekleştiren Yavuz 2002 yılında Dünya Bankası ARIP projesinde danışman olarak görev almıştır. Ankaref ailesine 2015 yılında katılan Yavuz 2018 yılından itibaren Yazılım Tasarım ve Geliştirmeden sorumlu İş Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Yavuz, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Cihan YAŞAR
İş Direktörü, Ar-Ge Üretim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan Yaşar, kariyerine 2006 yılında Yonca Teknoloji'de kurucu ortak olarak başlamış; bu süreçte e-ticaret ve uzaktan eğitim alanında inovatif projelerde çalışmış; otostart.com ve Udemy gibi girişimlerinde bulunmuştur. Ankaref ailesine 2011 yılında katılan Yaşar, Kıdemli Yazılım Uzmanı, Yazılım Takım Liderliği, Satış Öncesi ve İş Geliştirme Yöneticliği ve Teknik Çözüm Yöneticiliği görevlerini yürütmüştür. Çalışma hayatı boyunca, ulusal ve uluslararası çapta projelerde görev alarak belli ürün ve süreçlerin yerlileşme ve millileşme çalışmalarına katkı sağlayan Yaşar, 2018 yılından itibaren Ankaref Ankara ofisinde argeden sorumlu İş Direktörü görevini üstlenmiştir. Yaşar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Neslihan BURKUT KAPLAN
İş Direktörü, Kurumsal Koordinasyon

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun olan Burkut Kaplan, kariyerine 2001 yılında Netsoft Bilgisayar’da Satış Uzmanı olarak başlamıştır. 2002-2005 yılları arasında Meteksan Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş.’de İhale Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra, KoçSistem Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Teklif Yönetimi departmanının kurulmasına öncülük ederek 2012 yılının sonuna kadar bu departmanın yöneticiliğini yapmıştır. Bilişim sektöründe İş Geliştirme Müdürü olarak kariyerine devam ettikten sonra, 2018 yılında Ankaref ekibine katılmıştır. Ankaref’te Kurumsal Koordinasyon Departmanı İş Direktörü olarak görevine devam eden Burkut Kaplan, evli ve 1 çocuk annesidir.
Selim KÜÇÜKALİOĞLU
İş Direktörü Bilgi Teknolojileri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Küçükalioğlu, kariyerine ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yazılım geliştirici olarak başlamıştır. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği yüksek lisans programını tamamlayan Küçükalioğlu sırasıyla STFA Enerkom’da Sistem Mühendisi, Altay Şirketler Grubu ve Akfen Holding’te Bilgi Sistemleri Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Dünya Bankası ARIP Projesi kapsamında 2002 yılından itibaren 6 yıl süresince kıdemli veri tabanı yöneticiliği yapmıştır. Bakanlıktaki görevi sırasında, çok sayıda Avrupa Birliği projesinde Bilgi Teknolojileri danışmanlığı görevi de yürüten Selim Küçükalioğlu, 2016 yılına kadar Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda kıdemli BT danışmanı, Tarım Bakanlığında Sistem Grubu Yöneticiliği, BT danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Ankaref ailesine 2016 yılında çözüm mimarı olarak katılan Küçükalioğlu, 2018 yılından itibaren Ankaref Ankara ofisinde Teknik Operasyonlardan sorumlu İş Direktörü görevini üstlenmiştir. Küçükalioğlu evli ve 1 çocuk babasıdır.
Mehmet YILDIZ
İş Direktörü Ar-Ge Üretim

Gazi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliğinden Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayan Yıldız, kariyerine akademisyen olarak başlamıştır. Akademisyenliği sırasında UWB anten tasarımı ve haberleşmesi alanında uluslararası yayınlar yapmıştır. 2009 yılında Endel A.Ş. bünyesinde Ar-Ge Mühendisliği, Ar-Ge müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü pozisyonlarında görev yaparak bir çok önemli projelere imza atmıştır. Ankaref ailesine 2018 yılında katılan Yıldız, Ar-Ge Üretim İş Direktörü olarak görevine devam etmektedir. Yıldız evli ve bir çocuk babasıdır.
Tamay ÖZBAY
İş Direktörü, Satış ve İş Geliştirme

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olan Özbay kariyerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığı ve PDI-Erkom A.Ş’ de 1991 yılında başlamış ve 17 yıl süresince yazılım geliştirici, sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi ve iş geliştirme müdürü pozisyonlarında bulunmuştur. 2008 ile 2018 yılları arasında çeşitli AB ve Dünya Bankası projelerinde BT uzmanı, kamusal projelerde süreç ve strateji danışmanı ve kamu ERP yazılımlarında proje yöneticisi olarak Stratek Stratejik Teknolojiler Ar-Ge Ltd. Şti. görev yapmıştır. 2018 yılında Ankaref ailesine katılarak Satış ve İş Geliştirme'den sorumlu İş Direktörü görevini üstlenen Özbay, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kutay MERT
İş Direktörü, Satış Sonrası Hizmetler

Osmangazi Üniversite Endüstri Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olan Mert, kariyerine Meteksan Sistem’de Proje Yöneticisi olarak başladı. Bilişim sektöründeki çeşitli firmalarda kamu, sağlık, savunma sektörlerinde arşiv-servis büro, yazılım ve entegrasyon gibi projelerde yönetici olarak görev aldı. 2016 yılında Ankaref ailesine katılan Mert, 2018 yılından itibaren Satış Sonrası Hizmetler'den sorumlu İş Direktörü görevini üstlenmektedir.