Endüstri 4.0 gelişmesine paralel olarak, yüksek hassasiyetlerde konum tespiti önem kazanmıştır. UWB (Ultra Wide Band) gateway teknolojisi, 10 cm. altı konum tespiti için kullanılmaya başlanmıştır. Fabrika içi otomasyon sistemlerinde, iş sağlığı ve güvenliğinde, maden ve tünel kazılarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.